Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

Wnioski Radnych:[ 2973 ]