Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

Wnioski Radnych:[ 2992 ]