Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

Wnioski Radnych:[ 3201 ]