Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

Wnioski Radnych:[ 3022 ]