Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

Wnioski Radnych:[ 3034 ]