Rada Miasta Oświęcim VII kadencji.

Wnioski Radnych:[ 3127 ]