Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
wystąpienia do władz Powiatu o poprawienie wykonania dwóch dekli studzienek przy ul. Dąbrowskiego
(znak OR.b.0003.18.2015 zgłoszony dnia 2015-03-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Sylwia Żak-Biesik )


Szanowny Panie Prezydencie,
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 wnoszę o wystąpienie przez odpowiedni wydział z wnioskiem do władz Powiatu, o poprawienie wykonania dwóch dekli studzienek, mieszczących się na ulicy Gen Jarosława Dąbrowskiego, na wysokości skrzyżowania z ulicą Łukasza Górnickiego. Obecny ich stan powoduje nieustający hałas przez najeżdżające na nie samochody, co, zwłaszcza nocą, jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców pobliskich kamienic.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-04-01)


Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25 marca 2015r. przesiany pismem znak: OR.b.0003.28.2015 w sprawie poprawienia wykonania dwóch dekli studzienek, mieszczących się na ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Łukasza Górnickiego - uprzejmie informuję, że podczas wizji w terenie w dniu 31 marca 2015r. stwierdzono, że istniejące w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Górnickiego pokrywy studni kanalizacyjnych wykonane są prawidłowo i nie powodują hałasu przy najeżdżaniu samochodów. Stwierdzono natomiast, że przyczyną hałasu jest istniejąca przed przejściem dla pieszych na ul. Dąbrowskiego krata ściekowa. W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż przedmiotowy odcinek drogi powiatowej - ul. Dąbrowskiego objęty jest gwarancją do dnia 26 września 2018r. wniosek został przekazany do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z prośbą o jego pozytywne rozpatrzenie. Udzieloną odpowiedź przekażę odrębnym pismem.

Odpowiedź uzupełniająca z dnia 1 czerwca 2015 r.

Szanowna Pani Radna
nawiązując do korespondencji w sprawie usunięcia awarii kraty ściekowej w rejonie skrzyżowania ul. Górnickiego z ul. Dąbrowskiego - przesyłam w załączeniu kserokopię pisma z odpowiedzią udzieloną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

Treść pisma SIR.7012.4.46.2015 z dnia 26.05.2015 r.

W odpowiedzi na pismo znak: GM.I.0003.7,2015 z 19.05.2015r, informuję:
Kratka ściekowa w ciągu drogi powiatowej nr. 1392K ul. Dąbrowskiego w-okolicy skrzyżowania z-ul. Górnickiego w Oświęcimiu została naprawiona ( t.j. wyregulowana do poziomu nawierzchni jezdni).

[ 210 ]