Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
strefy kibica podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
(znak OR.b.0003.24.2018 zgłoszony dnia 2018-05-08, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek o rozważenie możliwości zorganizowania na płycie Rynku Głównego w Oświęcimiu strefy kibica podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.
Od 14 czerwca do 15 lipca 2018 roku najlepsze drużyny z całego świata będą rywalizować o tytuł mistrza na stadionach w Rosji. W gronie najlepszych znalazła się także reprezentacja Polski.
Jak pokazują doświadczenia z poprzednich Mistrzostw Świata i Europy, impreza tej rangi cieszy się dużą popularnością, a piłkarska gorączka ogarnia dosłownie wszystkich. Można zatem przypuszczać, że w czerwcu i w lipcu na ulicach będziemy mogli spotkać fanów piłki nożnej. Zorganizowanie strefy kibica na Rynku Głównym w Oświęcimiu mogłoby, oprócz niezapomnianych emocji sportowych, zwiększyć także zyski lokalnych przedsiębiorców, ożywić przestrzeń Starego Miasta oraz zintegrować mieszkańców Oświęcimia.
W związku z powyższym proszę o informację i opinię na temat zorganizowania strefy kibica.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-05-16)


W odpowiedzi na Pana wniosek złożony dnia 8 maja 2018r. dotyczący organizacji strefy kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 informuję, iż Urząd Miasta Oświęcim jest w trakcie przygotowań do realizacji w/w wydarzenia. Oficjalne zgłoszenie strefy nastąpiło poprzez rejestrację w TVP oraz wystąpienie o prawa do licencji.
Strefa Kibica będzie zlokalizowana na Rynku Głównym w Oświęcimiu. Na dzień dzisiejszy oczekujemy na umowę z TVP na przyznanie licencji na publiczne, niekomercyjne odtwarzanie meczy.

[ 105 ]