Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
umieszczenia kamer monitorujących z tyłu kamienicy przy Rynku Głównym 4
(znak OR.b.0003.21.2018 zgłoszony dnia 2018-04-27, w okresie międzysesyjnym przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim składam następujący wniosek:
W związku z kończącym się remontem tyłu kamienicy przy Rynku Głównym 4 a co za tym idzie z dużymi nakładami finansowymi na ten cel proszę o umieszczenie kamer monitorujących tył kamienicy i podwórko tak aby uchronić budynek przed dewastacją.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-05-08)


W odpowiedzi na wniosek międzysesyjny z dnia 27.04.2018r. znak: OR-b.V0003.21.2018 informuję, że w roku 2018 nie jest planowane zainstalowanie monitoringu wizyjnego we wskazanym przez Pana miejscu. Jednocześnie informuję, że zgodnie z założeniami prawnymi Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie miasta, a co za tym idzie monitoring wizyjny instalowany jest tylko w rejonach ogólnodostępnych takich jak skwery, place zabaw czy parki. Dodatkowo na wskazanym przez Pana terenie nie dochodzi do żadnych incydentów które mogły by się przyczynić do spadku poczucia bezpieczeństwa wśród przebywających tam osób, a jednym z najważniejszych aspektów w kwestii instalowania monitoringu wizyjnego jest właśnie poprawa bezpieczeństwa tych miejsc.

[ 116 ]