Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
naprawy i ponownego uruchomienia oświetlenia przy toaletach na ul. Klasztornej
(znak OR.b.0003.27.2015 zgłoszony dnia 2015-03-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Sylwia Żak-Biesik )


Szanowny Panie Prezydencie,
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 wnoszę o naprawę i ponowne uruchomienie oświetlenia przy toaletach na ulicy Klasztornej. Zaciemnienie tego miejsca, pomimo monitoringu, sprzyja jego zanieczyszczaniu.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-04-07)


Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25 marca 2015r, w sprawie naprawienia i ponownego uruchomienia oświetlenia przy toaletach na ul. Klasztornej - uprzejmie wyjaśniam:
Toalety na ulicy Klasztornej oświetlane są latarniami ulicznymi, trzema reflektorami najazdowymi i dwoma reflektorami skierowanymi na wejścia do kabin, Reflektory są elementem instalacji elektrycznej szaletów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Ze względu na trudności w dostępie do części zamiennych awaria reflektorów oświetlających zostanie usunięta do dnia 17 kwietnia 2015r.

[ 263 ]