Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
weryfikacji oznakowań na terenie Oświęcimia
(znak OR.b.0003.18.2018 zgłoszony dnia 2018-04-10, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek dotyczący weryfikacji oznakowań na terenie Oświęcimia.
Zwracam się z wnioskiem o zweryfikowanie oznakowania dla turystów (i nie tylko) na obszarze Miasta. Od dłuższego czasu w naszym mieście nie działa już Centrum Organizacji Pozarządowych, które było zlokalizowane przy ul. Partyzantów. Obecnie działa ono pod nazwą Centrum Aktywności Społecznej, a zlokalizowane jest przy ul. Dąbrowskiego. Poniżej prezentuję przykładowy znak usytuowany w okolicach ronda przy ul. Zaborskiej i Piłata:


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-04-16)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na wniosek złożony w okresie międzysesyjnym w dniu 10.04.2018r znak: OR.b.0003.18.2018 w sprawie weryfikacji oznakowań na terenie Oświęcimia uprzejmie informuję, że oznakowanie „System Informacji Lokalnej" jest weryfikowane i w razie konieczności konkretne oznaczenia zostaną uaktualnione lub usunięte.

[ 126 ]