Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
tablic pamiątkowych na budynku byłego ratusza przy Rynku Głównym
(znak OR.b.0003.12.2018 zgłoszony dnia 2018-03-14, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40,w nawiązaniu do odpowiedzi na moją interpelację (Ldz. D/0620/27/121/2017) i wniosek (L. dz. D/0620/49/168/2017) składam ponowny wniosek o zamontowanie tablic pamiątkowych - Ofiar Terroru Stalinowskiego, Łukasza Górnickiego oraz Legionistów Polskich na elewacji frontowej budynku byłego ratusza.
W związku z licznymi prośbami mieszkańców miasta, w tym przedstawicieli Stowarzyszenia Opozycji Niepodległościowej i Represjonowanych 1956-1989 w Oświęcimiu, zwracam się z wnioskiem o ponowny montaż powyżej wymienionych tablic pamiątkowych. Tablice przeniesione do wnętrza budynku tracą na swoim sensie i znaczeniu. Stają się one jedynie eksponatami muzealnymi, na co część mieszkańców Oświęcimia nie wyraża zgody.
Mam jednak ogromną nadzieję, że uszanuje Pan wolę mieszkańców {w szczególności samego fundatora tablicy Ofiar Terroru Stalinowskiego) i tablice powrócą na elewację frontową budynku byłego ratusza przy Rynku Głównym.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-03-27)


W odpowiedzi na wniosek złożony w okresie międzysesyjnym w dniu 13.03.2018 r., (data wpływu do tut. urzędu 14.03.2018 r.) w sprawie tablic pamiątkowych umieszczonych na budynku byłego ratusza przy Rynku Głównym informuję, że podtrzymuję stanowisko o zamontowaniu wszystkich tablic wewnątrz budynku, jako integralnego elementu ekspozycji muzealnej.
W chwili obecnej wszystkie tablice znajdują się w Muzeum Zamek w Oświęcimiu i są pod opieką i kontrolą uprawnionego konserwatora zabytków.
Tablica poświęcona PAMIĘCI OFIAR TERRORU STALINOWSKIEGO zostanie umieszczona w dawnej celi więziennej, gdzie prezentowana wystawa poświęcona będzie represjom minionego systemu politycznego. Autentyczne cele więzienne z różnych okresów historii miasta oraz zastosowana scenografia i aranżacja będą wspomagać zwiedzających w procesie poznawania historii i dziejów naszego miasta, w tym okresu związanego z represjami okresu stalinowskiego. Poprzez bezpośredni kontakt z przedmiotem będącym świadkiem minionych czasów, zwiedzający będą mieli możliwość zrozumienia przeszłości i jej zapamiętania.
Pozostałe tablice ŁUKASZA GÓRNICKIEGO oraz LEGIONÓW POLSKICH ze względu na swój zły stan zachowania muszą być podane konserwacji, ponadto po konserwacji powinny być eksponowane wewnątrz budynku zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.
Budynek ratusza na rynku, który został wybudowany w II połowie XIX w., związany jest z wieloma różnymi etapami w historii naszego miasta, a szczególnie z okresem odzyskania przez Polskę niepodległości jak i rozwojem społeczno-kulturalnym miasta Oświęcimia w okresie międzywojennym. Nierozerwalnie budynek ratusza związany jest także z osobą burmistrza Oświęcimia - Romana Mayzla, który pełnił tą funkcję w latach 1909-1935. Wystawa muzealna to ważny element edukacji oraz misji powołanego Muzeum Zamek w Oświęcimiu, którego celem jest propagowanie szeroko ujętej historii miasta Oświęcimia.

[ 110 ]