Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
spacerów dzieci podczas dużego zanieczyszczenia powietrza
(znak OR.b.0003.8.2018 zgłoszony dnia 2018-02-09, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan Bożena Godawa )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 i §40 zgłaszamy następujący wniosek:
W związku z licznymi sygnałami rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych dotyczących organizowania spacerów trakcie zajęć, kiedy zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne normy prosimy o powiadomienie ww. instytucji o tym fakcie i ograniczenia wyjść poza obiekt. Doprowadzi to do uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień na linii przedszkole, szkoła - rodzic.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-02-19)


Odpowiadając na wniosek złożony w okresie międzysesyjnym w dniu 9 lutego 2018 r., dotyczący organizowania przez przedszkola i szkoły spacerów w trakcie zajęć, kiedy zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne normy, uprzejmie informuję, że wszystkie placówki zostały zobowiązane do sprawdzania na bieżąco aktualnego poziomu zanieczyszczenia powietrza i ograniczenia wyjść poza obiekty tylko do koniecznych.

[ 175 ]