Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
budowy chodnika łączącego zachodnią stronę pływalni z ul. Tysiąclecia
(znak OR.b.0003.75.2017 zgłoszony dnia 2017-12-21, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie
Zgodnie z zapisami § 39 i 40 Statutu Miasta Oświęcim zwracamy się z wnioskiem w następującej sprawie:
Od kilku miesięcy mieszkańcy korzystają z oświęcimskiej Pływalni. Okazało się jednak, że spora grupa osób chodzi na basen pieszo i stanowi to dla nich pewnego rodzaju dyskomfort a nawet stwarza sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Otóż wejście od pd. - zach. strony tj. z ul. Tysiąclecia pozbawione jest jakiegokolwiek chodnika dla pieszych. Poruszający się tamtędy mieszkańcy oraz uczniowie ZSOMSiT zmuszeni są przemierzać odcinek około 200 m po drodze, którą poruszają się samochody. W związku z tym wnioskujemy o budowę chodnika łączącego zachodnią stronę Pływalni z ul. Tysiąclecia a na okres „przejściowy", dopóki taki chodnik nie powstanie, o wprowadzenie innych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pieszych jak np. wprowadzenie oznakowania ostrzegawczego dla kierowców lub jeśli to możliwe wprowadzenie strefy z uprzywilejowaniem pieszych itp.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-12-29)


Szanowni Panowie Radni,
w odpowiedzi na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 21.12.2017 r. znak: OR.b.0003.75.2017 uprzejmie informuję:
możliwość budowy chodnika zostanie szczegółowo przeanalizowana. Natomiast w 2018 roku planuje się opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie przyległym do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu. Z uwagi na znajdujący się, od strony zachodniej, parking, zostanie wypracowane wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu rozwiązanie najbardziej dogodne dla mieszkańców.

[ 120 ]