Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
remontu drogi dojazdowej do kas lodowiska od ul. Szustera, terenu przed kasami i wokół całego obiektu
(znak OR-b.0003.72.2017 zgłoszony dnia 2017-11-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek.
Na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25.02.2015r. złożyłem wniosek w sprawie hali lodowej i otoczenia wokół. W odpowiedzi informowano, że stale prowadzone były prace inwestycyjne i modernizacyjne służące nie tylko poprawie wizerunku samej hali lodowej i terenu wokół niej, ale przede wszystkim mające na celu podniesienie bezpieczeństwa jej użytkowników oraz podniesienie komfortu korzystania z tego obiektu. Jako dodatkową informację podano, że wielokrotnie przeprowadzano prace naprawcze nawierzchni asfaltowej wokół obiektu hali lodowej. Podkreślono także, że na tamtą chwilę z uwagi na warunki atmosferyczne, przeprowadzenie takich prac było bezcelowe. Jednak patrząc na obecny stan techniczny nawierzchni asfaltowej wokół lodowiska wygląda na to, że od tamtego czasu warunki atmosferyczne nie pozwalały na naprawę. Minęło ponad dwa i pól roku i nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mnóstwo dziur. Przy obecnej aurze to mnóstwo kałuż. Wizerunek tego miejsca jest fatalny. Czy nie można by przeprowadzić w tych miejscach gruntownego remontu, a nie ograniczać się tylko do prac naprawczych?
Dlatego składam wniosek o remont drogi dojazdowej do kas od ulicy Eugeniusza Szustera, terenu przed kasami i wokół całego obiektu.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-12-06)


Odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 listopada 2017 r. w sprawie stanu technicznego nawierzchni asfaltowej wokół obiektu hali lodowej - uprzejmie informuję, że ww. uszkodzenia zlokalizowane na drodze dojazdowej do kas zostaną naprawione w ramach remontów cząstkowych w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.
Jednocześnie informuję, że wiosną 2018 r. cała powierzchnia drogi zostanie zregenerowana poprzez wykonanie powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

[ 143 ]