Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
remontu części jedni zajdującej się przed biurowcem MZK
(znak OR-b.0003.71.2017 zgłoszony dnia 2017-11-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 składam następujący wniosek:
Miejska komunikacja ma już 60 lat. Pani Bożena Fraś, Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. na łamach stron Głosu Ziemi Oświęcimskiej przedstawia krótką historie zakładu. Jak zakład powstawał, jakie przechodził zmiany. Co zakład osiągnął i co zarząd zamierza zrealizować w przyszłości. Czyta się to fajnie. Nawet z podziwem kiwa się głową kiedy czytamy, że kiedyś za funkcję odmrażacza do szyb pełnił woreczek z solą, a dzisiaj działa już aplikacja mobilna „Kiedy przyjadę" adresowaną do pasażerów, która pozwala na odczytanie online aktualnego rozkładu jazdy i ustalenie rzeczywistego czasu przyjazdu danej linii w konkretne miejsce. Można rzec wykonano milowy krok. Jednak przy tym wszystkim zapomniano o jednej rzeczy jaką jest wyremontowanie części jezdnej znajdującej się przed biurowcem MZK. Ta część biurowca jest wynajmowana, między innymi dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w związku z tym do ośrodka przyjeżdżają z różnych części Małopolski jak i spoza naszego województwa. Wstyd, aby ci wszyscy jeździli po takich dziurach. Wstyd, że ten stan rzeczy tak długo trwa. Chyba dlatego, że pani Prezes nie wchodzi tędy do swojego biura.
Dlatego składam wniosek o wyremontowanie tego miejsca (podjazd, dojazd).


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-12-13)


W odpowiedzi na wniosek złożony na sesji Rady Miasta w dniu 29.11.2017 r. znak: OR.b.0003.71.2017 dot. remontu części jezdnej znajdującej się przed budynkiem biurowca przy ulicy St. Leszczyńskiej 7 informuję, że wniosek został uwzględniony i jak tylko warunki pogodowe oraz sytuacja finansowa Spółki na to pozwolą, wnioskowany odcinek drogi zostanie naprawiony.
Natomiast odnosząc się do wstydu zarzucanego przez Pana Pani Prezes, to w przeciwieństwie do Pana może się ona pochwalić dużymi sukcesami zawodowymi.

[ 137 ]