Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
pilnej naprawy skrzyżowań Alei Tysiąclecia z ul. Chemików i Szustera
(znak OR-b.0003.64.2017 zgłoszony dnia 2017-10-11, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek dotyczący pilnej naprawy skrzyżowań Alei Tysiąclecia z ulicami Chemików i Szustera w Oświęcimiu.
W związku z licznymi prośbami mieszkańców oraz pracowników firmy Synthos proszę o wystosowanie wniosku o pilną i szybką naprawę nawierzchni wyżej wymienionych skrzyżowań do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie lub firmy Banimex - głównego wykonawcy Drogi Współpracy Regionalnej (Północnej Obwodnicy Oświęcimia).
Stan techniczny skrzyżowań jest tragiczny, wyrwy w jezdni sięgają 20 cm głębokości.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-10-16)


W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.10.2017r. znak OR.b.0003.64.2017 dotyczący naprawy skrzyżowań Alei Tysiąclecia z ulicami Chemików i Szustera uprzejmie informuję, że w tej min. sprawie odbyło się w dniu 16.10.2017r. spotkanie z udziałem Firmy BANIMEX jako Generalnego Wykonawcy obwodnicy oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
Ustalono, że naprawa nawierzchni na wskazanym odcinku drogi nastąpi najpóźniej do 27 października br.

[ 105 ]