Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
naprawienia nawierzchni asfaltowej na wszytstkich drogach w mieście
(znak OR.b.0003.25.2015 zgłoszony dnia 2015-03-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek.
Naprawienie nawierzchni asfaltowych (usunięcie dziur) na wszystkich drogach w naszym mieście.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-04-02)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25 marca 2015r. w sprawie naprawienia nawierzchni asfaltowych na wszystkich drogach w mieście -uprzejmie wyjaśniam:
Rozpoczęcie pozimowych napraw asfaltowych nawierzchni dróg na zlecenie Miasta planowane jest na dzień 9 kwietnia 20I5r. Powyższy termin wynika z konieczności wykonywania robót w odpowiednich warunkach atmosferycznych oraz w czasie, gdy dostępne są masy asfaltowe na gorąco. Firma DROG-BUD ze Spytkowic, która w bieżącym roku prowadzi naprawy nawierzchni asfaltowych w ramach bieżącego utrzymania dróg, planuje uruchomienie produkcji mieszanek asfaltowych w swojej otaczarni w dniu 7 kwietnia br. Przewiduje się, że bieżące remonty dróg potrwają do końca maja.

[ 166 ]