Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
wyposażenia MOR-ów w samoobsługową stację naprawy rowerów
(znak OR.b.0003.57.2017 zgłoszony dnia 2017-08-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie!
Zgodnie z zapisami § 39 i 40 Statutu Miasta Oświęcim zwracam się z wnioskiem w następującej sprawie:
W najbliższym czasie wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej powstanie kilka Miejsc Obsługi Rowerzystów, które zostaną wyposażone w zadaszoną wiatę z ławeczkami, stoły, tablicę informacyjną, stojaki na rowery, stacjonarny grill oraz przenośną toaletę. Zasadnym jest wzbogacenie takich miejsc o stanowisko do szybkiej naprawy rowerów, szczególnie dla rowerzystów przemierzających wiele kilometrów.
W imieniu społeczności rowerzystów składam wniosek by za pośrednictwem Pana Prezydenta wpłynąć na wykonawców aby każdy z budowanych MOR-ów wyposażyć dodatkowo w samoobsługową stację naprawy rowerów. Stanowisko takie ma wspornik do podwieszenia roweru w czasie naprawy, uniwersalny adapter z kilkoma podstawowymi kluczami i narzędziami do drobnych napraw, łyżkę do zdjęcia opony oraz pompkę rowerową z pomiarem ciśnienia w oponach.
Do wniosku dołączam zdjęcie przykładowej stacji naprawy rowerów umiejscowionych w gminie Darłowo na Pomorzu.
(zdjęcie do wglądu w Biurze Rady Miasta)


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-09-06)


Odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta, w dniu 30 sierpnia 2017r. - uprzejmie informuję:
Pismem z dnia 6 września 2017r. wystąpiłem do Pana Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie z wnioskiem o dodatkowe wyposażenie planowanych Miejsc Obsługi Rowerzystów wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej, w samoobsługowe stacje naprawy rowerów.
Uzyskaną odpowiedź w powyższej sprawie przekażę odrębnym pismem.

Odpowiedź uzupełniająca z dnia 7 listopada 2017 r.

Nawiązując do odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 6 września 2017r. znak: GM.I.0003.15.2017 w sprawie wyposażenia planowanych Miejsc Obsługi Rowerzystów wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej, w samoobsługowe stacje naprawy rowerów - przekazuję w załączeniu kserokopię odpowiedzi udzielonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Treść odpowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z dnia 24 października 2017 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie odnosząc się do Pana pisma znak GM-o. 7021.34.2017.V dotyczącego wniosku złożonego na Sesji Rady Miasta, dotyczącego wyposażenia budowanych obecnie Miejsc Obsługi Rowerzystów przy Wiślanej Trasie Rowerowej na odcinku Brzeszcze - Skawina w stacje naprawcze, informuje że jako Inwestor budowanych MORów przewidywał ich docelowe wyposażenie w przedmiotowe stacje naprawcze. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca a implementacja stacji naprawczych powinna nastąpić równolegle z udostępnieniem budowanych Miejsc Obsługi Rowerzystów.

[ 134 ]