Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
poprawy oznakowania poziomego na drogach znajdujących się w pobliżu szkół, przedszkoli i innych instytucji, z których będą korzystać dzieci
(znak OR.b.0003.53.2017 zgłoszony dnia 2017-08-24, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 i §40 zgłaszam następujący wniosek:
W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego składam wniosek o jak najszybszy poprawienie oznakowania poziomego, tj. pasów drogowych na drogach znajdujących się w pobliżu szkół, przedszkoli i innych instytucji, z których będą korzystać dzieci. Szczególnie proszę o poprawę oznakowania przy Miejskim Gimnazjum nr 4 (ul. Wyzwolenia i Dworcowa), przy Miejskim Przedszkolu nr 18 (ul. Nideckiego), oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Śniadeckiego).
Poprawa oznakowania przyczyni się do bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych przez użytkowników drogi, szczególnie tych najmniejszych.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-09-11)


Odpowiadając na wniosek znak: OR.b.0003.53.2017 złożony w okresie międzysesyjnym w dniu 24 sierpnia 2017r., w sprawie poprawy znaków poziomych na drogach znajdujących się w pobliżu szkół, przedszkoli i innych instytucji, z których korzystają dzieci w związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym - uprzejmie informuję, że prace związane z odnowieniem cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drogach powiatowych, w tym również w powyższych lokalizacjach, zostały zakończone.

[ 151 ]