Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zwiększenia liczby pojemników na odpady zielone w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu.
(znak OR.b.0003.41.2017 zgłoszony dnia 2017-06-20, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek o zwiększenie liczby pojemników na odpady zielone w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu.
W imieniu mieszkańców Oświęcimia zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o rozważanie możliwości zwiększenia liczby pojemników na odpady zielone zlokalizowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szewczyka.
Bardzo często, zwłaszcza w sezonie letnim, brakuje miejsca do wysypania zielonych odpadów. Dodatkowo w celu opróżnienia pojemnika z odpadów zielonych jest on wywożony 1 w tym czasie mieszkańcy nie mają możliwości pozostawienia odpadów zielonych w PSZOK.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-06-27)


Odpowiadając na wniosek złożony w dniu 20 czerwca 2017r. w sprawie zwiększenia liczby pojemników na odpady zielone w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu - uprzejmie informuję, że od dnia 23 czerwca br, zostanie zwiększona ilość kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych w PSZOK-ach oraz częstotliwości ich opróżniania. Podjęte działania mają na celu usprawnienie funkcjonowania tych punktów.

[ 123 ]