Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
"parkingu" przy ul. Kamieniec
(znak OR.b.0003.38.2017 zgłoszony dnia 2017-06-05, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek.

Do e-mail, którego przesłałem Panu Prezydentowi w dniu 2 czerwca 2017 r. wraz ze zdjęciami z „parkingu" przy ulicy Kamieniec dołączam wniosek, aby „parking" ten doprowadzono do takiego stanu jaki był w momencie kiedy nielegalnie zajęła go firma do składowania odpadów drogowych. Firma ta opuszczając ten „parking" winna była zlikwidować powstałe dziury w nawierzchni asfaltowej i bardziej przyłożyć się do zebrania pyłu, który tam jeszcze pozostał. W tym momencie miejsce to nijak nie przypomina „parkingu", tylko plac po jakiejś rozbiórce, dlatego wnoszę aby usunięto dziury i jeszcze raz dokładnie tam posprzątano. Niech naprawdę będzie to parking.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-06-14)


W nawiązaniu do złożonego w okresie międzysesyjnym w dniu 5 czerwca 201 7r. wniosku znak sprawy: OR.b.0003.38.2017 w sprawie gruntu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Kamieniec, który wykorzystywany był z przeznaczeniem na cele składowe -składowanie materiałów budowlanych w związku z budową ul. Zajazdowej uprzejmie informuję, że po dokonanej wizji w terenie w dniu 1 czerwca 2017r., a następnie w dniu 12 czerwca 2017r. stwierdzam, że w/w teren został pozostawiony w stanie zadawalającym.

[ 136 ]