Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
Parku Miejskiego pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Chemików.
(znak OR.b.0003.36.2017 zgłoszony dnia 2017-05-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek.

Strategia Rozwoju Oświęcimia 2010-2020. Kierunek. Rozwój zielonej infrastruktury. Zadania: utworzenie Parku Miejskiego - na bazie terenu zielonego, dawnej strefy ochronnej firmy chemicznej pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Chemików. Trochę czasu już upłynęło i jak widać na park miejski przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Czekać nam trzeba też nie wiadomo ile czasu na naprawienie i wyremontowanie ławek znajdujących się w parku. Wniosek dotyczący w/w tematu zgłoszony telefonicznie okazuje się mało skuteczny, dlatego aby uskutecznić działania zgłaszam go pisemnie.Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-06-09)


Odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 31.05.2017r. znak: OR.b.0003.36.2017 w sprawie naprawienia i wyremontowania ławek znajdujących się w parku pomiędzy al.Słowackiego a ul.Chemików - uprzejmie informuję, że w maju 2017r. wykonano naprawę i pomalowano konstrukcje betonowe w 8 ławkach parkowych, natomiast w czerwcu planowana jest naprawa i pomalowanie pozostałych 8 ławek. Elementy małej architektury w tym kosze i ławki remontowane są na bieżąco przez cały rok.

[ 182 ]