Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
doświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Zatorskiej.
(znak OR.b.0003.35.2017 zgłoszony dnia 2017-05-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa )


Składam wniosek do budżetu miasta Oświęcim na 2018 rok: wnioskuję o doświetlenie ścieżki rowerowej znajdującej się przy ulicy Zatorskiej od ronda Kanonika Stanisława Górnego do skrzyżowania z ulicą Grojecką.
Na dzień dzisiejszy w/w ścieżka rowerowa znajduje się poniżej pasa drogowego i jadąc w godzinach wieczornych, rowerzyści są narażeni na oślepianie światłami nadjeżdżających samochodów z przeciwnej strony. Ta sama sytuacja dotyczy również pieszych.
Pragnę nadmienić, iż w dzisiejszych czasach coraz więcej miast i gmin korzysta z oświetlenia solarnego, które w tej sytuacji byłoby bardzo korzystne zarówno w montażu jak i w eksploatacji.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-06-13)


Szanowna Pani Radna,
w odpowiedzi na wniosek złożony na sesji Rady Miasta w dniu 31 maja 2017r. dotyczący doświetlenia ścieżki rowerowej znajdującej się przy ulicy Zatorskiej od ronda Ks. Kanonika Stanisława Górnego do skrzyżowania z ulicą Grójecką i ujęcie w/w zadania w budżecie miasta Oświęcim na 2018 rok uprzejmie informuję, że temat ten analizowaliśmy z początkiem tego roku, lecz ze względu na dużą ilość zadań inwestycyjnych realizowanych w tym roku jak i ilość zadań, które są na etapie realizacji projektu technicznego, postanowiliśmy wrócić do tematu jego ujęcia podczas prac nad tworzeniem projektu budżetu miasta na 2018r.
Ponadto informuję, że rozważymy wykonanie tego projektu w zakresie oświetlenia zarówno ścieżki rowerowej, jak i ulicy Zatorskiej na odcinku od ronda Ks. Kanonika Stanisława Górnego do ulicy Nad Potokiem.

[ 125 ]