Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
naświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi
(znak OR.b.0003.25.2015 zgłoszony dnia 2015-03-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 oraz §40 zgłaszam wniosek o podjęcie starań w związku z naświetleniem przejścia dla pieszych na ulicy Królowej Jadwigi przy rondzie Księdza Kanonika Stanisława Górnego.
Wspomniane przejście dla pieszych, w godzinach wieczornych jest zacienione drzewami znajdującymi się w pobliżu.
Jednocześnie proszę o podjęcie starań o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej dla pieszych, Powyżej wspomniane przejście dla pieszych jest bardzo często użytkowane przez mieszkańców osiedla Stare Stawy i okolic, w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły, codziennie w godzinach szczytu.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-04-08)


Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na wniosek znak: OR.b.0003.25.2014 złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25 marca 2015r. w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi - uprzejmie informuję, iż ulica ta jest drogą powiatową zarządzaną przez Zarząd Powiatu Oświęcimskiego, a ponieważ sprawa ta była już wcześniej przedmiotem wniosku Rady Osiedla „Stare Stawy", Starostwo Powiatowe zajęło stanowisko wyrażone w piśmie znak: SIR.7121,1.19.2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. Zgodnie z jego treścią, zarządca ul. Królowej Jadwigi z uwagi na zachowane warunki bezpieczeństwa ruchu pieszego (w tym oświetlenie drogi na całej długości), nie widzi potrzeby montażu sygnalizacji świetlej na przedmiotowym przejściu dla pieszych.
W załączeniu przekazuję kserokopię ww. pisma Starostwa Powiatowego. (załącznik do wglądu w Biurze Rady Miasta)

[ 200 ]