Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
remontu chodników pomiędzy ul. D.Mendelejewa i ul. M. Skłodowskiej-Curie.
(znak OR.b.0003.28.2017 zgłoszony dnia 2017-04-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisów statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek.

Wnioskuję o zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 2018 środków na remont ciągów pieszych pomiędzy ulicami Mendelejewa, a Skłodowskiej.
Informuję, iż stan chodników jest fatalny i stwarza realne zagrożenie dla osób starszych i szczególną trudność dla niepełnosprawnych i rodziców przewożących dzieci w wózkach. Jednocześnie proszę o doświetlenie w/w chodników.,br>


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-05-05)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na wniosek złożony na sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2017r. dotyczący zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2018 środków na remont ciągów pieszych pomiędzy ulicami Mendelejewa, a Skłodowskiej uprzejmie informuję, że w rejonie kolonii A i B Osiedla Chemików jest jeszcze wiele miejsc, w których chodniki pomiędzy obiektami wielorodzinnymi wymagają remontu. Te wymienione we wniosku Pana Radnego są jednymi z nich. W miarę możliwości corocznych budżetów miasta podejmowane są sukcesywne działania zmierzające do poprawy istniejącego stanu i efekty tych działań stają się coraz bardziej widoczne.
Wniosek Pana Radnego zostanie rozważony podczas prac nad projektem budżetu miasta na 2018 r.

[ 127 ]