Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
wyznaczenia specjalnych miejsc w autobusach MZK (miejsc dla kobiet w ciąży, rodziców z małym dzieckiem, osób niepełnosprawnych, osób starszych)
(znak OR.b.0003.10.2017 zgłoszony dnia 2017-02-21, w okresie międzysesyjnym przez: Sylwia Żak-Biesik )


Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV §40, składam wniosek o przeznaczenie i oznakowanie w autobusach MZK miejsc dla kobiet w ciąży, rodziców z małym dzieckiem, osób niepełnosprawnych i starych.
Te grupy osób potrzebują specjalnego traktowania, jednak rzadko spotykają się z empatią współpasażerów i ustąpieniem miejsca. Moim celem jest nie tylko zapewnienie im wygodnej, siedzącej pozycji ale także przez odpowiednie oznakowanie, uwrażliwienie na niedogodności z jakimi osoby te się borykają.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-03-07)


Odpowiadając na wniosek w okresie międzysesyjnym z dnia 21.02.2017 r. znak: OR.b.0003.10.2017, w sprawie przeznaczenia i oznakowania w autobusach MZK miejsc dla kobiet w ciąży, rodziców z małym dzieckiem, osób niepełnosprawnych i starszych, uprzejmie wyjaśniam:

Obecnie wszystkie autobusy stanowiące tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. posiadają oznakowanie miejsc dla matki z wózkiem oraz miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich. Na dzień dzisiejszy nie ma przepisów szczególnych stanowiących o oznakowaniu miejsc dla kobiet w ciąży oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Zwyczajowo przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem osób stosują następujące oznakowanie miejsc:
• Dla kobiet w ciąży i z małym dzieckiem- jednolity znak kobiety z dzieckiem na ręku,
• Dla osób niepełnosprawnych- postać na wózku inwalidzkim,
• Dla osób starszych- postać z laską.
W terminie do 31.03.2017 r. Spółka zakupi odpowiednie oznakowania i umieści je w autobusach.

[ 158 ]