Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
przekazania materiałów promocyjnych Miasta Oświęcim
(znak OR.b.0003.9.2017 zgłoszony dnia 2017-02-21, w okresie międzysesyjnym przez: Sylwia Żak-Biesik )


Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV §40, składam wniosek o przekazanie Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau materiałów promocyjnych Miasta Oświęcim. Wniosek mój jest wynikiem rozmowy z Dyrekcją Muzeum, jaka odbyła się podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, podczas której wyraziła ona zgodę na ekspozycję ww. materiałów jego terenie. Dzięki folderom lub ulotkom, turyści będą mogli pozyskać także wiedzę na temat samego Oświęcimia, jego kilkusetletniej historii oraz poznać ofertę zabytków i obiektów znajdujących się na jego terenie.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-03-03)


W odpowiedzi na wniosek znak sprawy OR.b.0003.9.2017 złożony w okresie międzysesyjnym w dniu 21.02.2017 r. w sprawie przekazania materiałów promocyjnych Miasta Oświęcim informuję, że dotychczasowe prośby Miasta o możliwość eksponowania miejskich materiałów promocyjnych na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w miejscu przyjęcia odwiedzających spotkały się z odmową z uwagi na brak wolnej przestrzeni. Zaplanowano, że materiały takie będą w przyszłości eksponowane w nowym Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowanym w nowym budynku przyjęcia odwiedzających (była baza PKS). Zgodnie z sugestiami Biura Prasowego Muzeum miejskie materiały promocyjne przekazywane są obecnie do działającego na terenie Muzeum Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, gdzie podczas prowadzonych warsztatów oraz seminariów dla edukatorów i decydentów przekazywane są one uczestnikom.
Zapewniam, iż powołując się na Pani ustalenia z Dyrekcją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Miasto zwróci się ponownie do PMAB z wnioskiem o wskazanie miejsca do dystrybucji miejskich materiałów.

[ 131 ]