Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zakupu materiałów do przeprowadzenia remontu w Szkole Podstawowej nr 4.
(znak OR.b.0003.8.2017 zgłoszony dnia 2017-01-30, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,

stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek w sprawie zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu w Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu.
Ponieważ Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu zwróciła się z prośbą do rodziców dzieci uczęszczających do wyżej wymienionej szkoły o współfinansowanie remontu, wnioskuję o dokonanie zmian w planach finansowych szkoły i zakup niezbędnych materiałów do prac remontowych (dotyczących przebudowy sali nr 10 oraz sklepiku szkolnego). Do wniosku dołączam kopię specyfikacji przekazanej rodzicom uczniów SP nr 4.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-02-02)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek złożony w okresie międzysesyjnym w dniu 30 stycznia 2017 r., przekazany pismem znak: OR.b.0003.8.2017, dotyczący zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu, uprzejmie informuję, że Dyrektor Szkoły w ramach własnej inicjatywy przystąpiła do działań umożliwiających wyremontowanie na potrzeby reformy oświatowej dodatkowych pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na sale lekcyjne. Pani Dyrektor zwróciła się do Rady Rodziców z prośbą o pomoc w pozyskaniu sponsorów. Pomysł ten zrodził się w chwili, gdy jedna z mam przekazała szkole 40 litrów farby, co miało miejsce jeszcze przed zebraniem Rady Rodziców. Na spotkaniu z Radą Rodziców przekazano informację, że będą adoptowane na sale lekcyjne dodatkowe pomieszczenia i rodzice zadeklarowali swoją pomoc. W poszukiwanie sponsorów zaangażowali się też nauczyciele, którzy także przekazali materiały budowlane wystarczające do rozpoczęcia prac remontowych już w trakcie ferii zimowych.
Z informacji uzyskanych od Pani Dyrektor wynika, że jej inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem rodziców oraz pracowników szkoły i dlatego organ prowadzący nie widzi potrzeby ingerowania w podjęte działania.

[ 151 ]