Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
wiaty przystankowej przy ul. Słowackiego - przystanek Kowal
(znak OR.b.0003.6.2017 zgłoszony dnia 2017-01-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie

Stosownie do zapisów Rady Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam wniosek o wstawienie szyb w wiacie przystankowej przy Alei Słowackiego - przystanek Kowal, kierunek Dworzec PKP. Mieszkańcy Miasta korzystający z tego przystanku zwracają uwagę, że wiata przystankowa od ponad roku nie ma szyb i nie spełnia funkcji ochrony przed zimnym wiatrem czy zacinającym deszczem.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-01-31)


Odpowiedź z dnia 31.01.2017 r.:

Odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25 stycznia 2017r. znak: OR.b.0003.6.2017 w sprawie zamontowania szyb w wiacie przystankowej „Słowackiego Kowal" przy Alei Słowackiego - uprzejmie informuję, że pismem z dnia 12 stycznia 2017r. temat został przekazany do Starosty Oświęcimskiego.
Powyższe wynika z faktu, iż przedmiotowa wiata stanowi własność osoby fizycznej i zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej. O treści udzielonej odpowiedzi poinformuje Pana Radnego odrębnym pismem.


Odpowiedź z dnia 12.04.2017 r.:

Uzupełniając odpowiedź udzieloną pismem z dnia 31 stycznia 2017r. znak: GM.I.0003.4.2017 w sprawie montażu szyb w wiacie przystankowej „Słowackiego Kowal" przy al. Słowackiego - uprzejmie informuję, że właściciel wiaty w miejsce szyb zamontował blachy, które według informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu stanowią docelowe rozwiązanie.

[ 145 ]