Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
przesunięcia znaku drogowego D-18 przy ul. Słowackiego
(znak OR.b.0003.5.2017 zgłoszony dnia 2017-01-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie

Stosownie do zapisów Rady Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam wniosek o przesunięcie znaku drogowego D-18 „parking" umieszczonego po zachodniej stronie Alei Słowackiego (obok skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego) na początek zatoki do parkowania. Podczas remontu Alei Słowackiego w/w zatoka do parkowania została wydłużona o około 4 m (położono inny rodzaj nawierzchni i zmieniono oznakowanie poziome) natomiast oznakowanie pionowe tj. znak informacyjny D-18 pozostał w dotychczasowym miejscu. Powoduje to sprzeczne informacje odnośnie początkowego miejsca do parkowania i obawy kierowców czy parkując samochód na przedłużonym miejscu do parkowania nie łamią w ten sposób przepisów Prawa Drogowego.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-02-07)


Odpowiadając na wniosek znak: OR.b.0003.5.2017 złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany lokalizacji znaku D-18 umieszczonego po zachodniej stronie Alei Słowackiego - drogi powiatowej - uprzejmie informuję, że wniosek został przekazany do rozpatrzenia Staroście Oświęcimskiemu.
O treści udzielonej odpowiedzi zostanie Pan poinformowany odrębną korespondencją.





[ 184 ]