Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
poprawienia stanu technicznego drogi dojazdowej do kas, terenu przed kasami i wokół hali lodowej
(znak OR.b.0003.13.2015 zgłoszony dnia 2015-02-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek.
Pociąg Olimpiada Kraków 2022 jak się okazało nawet nie zamierzał przejeżdżać przez Oświęcim, Następny nie wiadomo czy w ogóle będzie więc nie ma co liczyć na środki z Ministerstwa Sportu na remont hali lodowej i otoczenia wokół tej hali, ale przez to że tych środków nie będzie nie można pozwolić na to aby nic nie robić dla poprawienia choćby wizerunku przestrzeni wokół tej hali. Dlatego składam wniosek o poprawienie stanu technicznego drogi dojazdowej do kas, terenu przed kasami i wokół całego obiektu, Ponadto wnoszę o doświetlenie tej przestrzeni, która znajduje przed kasami czy też najprościej byłoby wymienić żarówki w istniejącym oświetleniu (lampy nad kasami, świeci tylko jedna z czterech).


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-03-12)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25.02.2015r, znak: OR.b.0003.13.2015 w sprawie hali lodowej i otoczenia wokół - informuję, iż stale prowadzone są prace inwestycyjne i modernizacyjne służące nie tylko poprawie wizerunku samej hali lodowej i terenu wokół niej, ale przede wszystkim mające na celu podniesienie bezpieczeństwa jej użytkowników oraz podniesienie komfortu korzystania z tego obiektu.
Nietrudno zauważyć, że obiekt hali lodowej zmienia się z roku na rok. Oprócz poważnych inwestycji, na które w ciągu tylko ostatnich pięciu lat, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, będący zarządcą obiektu, wyda! ponad 3,37 miliona złotych: takich jak m.in. przebudowa instalacji amoniaku, modernizacja przyziemia budynku, modernizacja budynku pompowni, modernizacja przyłącza elektrycznego, modernizacja rurociągu wody użytkowej, montaż kondensatorów, dostosowanie obiektu do warunków p.poż., monitoring wizyjny, zakup rolby, zakup tablic, częściowa modernizacja oświetlenia wokół hali itp., wykonanych zostało szereg prac remontowych zarówno przez firmy zewnętrzne (wydatki z ostatnich pięciu lat to prawie 450 tysięcy złotych), jak i siłami własnymi MOSiR, gdzie ewentualne wydatki ograniczały się wyłączenie do zakupu materiałów, w tym m.in. gruntowny remont wszystkich czterech podestów -bocznych wejść do hali lodowej stanowiących również zaplecze sanitarne dla publiczności oraz remont korytarza w budynku administracyjnym na piętrze.
Pragnę podkreślić także, że w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu w bieżącym roku zostały zabezpieczone kolejne kwoty na inwestycje w obiekcie hali lodowej, w tym wymiana drzwi na kwotę 90 tysięcy złotych oraz wykonanie sieci instalacji p.poż ( hydranty wewnętrzne) na kwotę 140 tysięcy złotych.
Ponadto, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, kierując się przede wszystkim troską o zdrowie dzieci i młodzieży, od kilku miesięcy podjął starania zmierzające do wygospodarowania dodatkowej kwoty 100 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na generalny remont sali gimnastycznej znajdującej się w obiekcie lodowiska. Prace modernizacyjne rozpoczęte zostały już w poprzednim roku.
Dodatkowo informuję, że wielokrotnie przeprowadzano prace naprawcze nawierzchni asfaltowej wokół obiektu hali lodowej. Podkreślić należy jednak, iż na chwilę obecną z uwagi na warunki atmosferyczne, przeprowadzenie takich prac jest bezcelowe. Natomiast żarówki, znajdujące się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, są sukcesywnie wymieniane w przypadku ich zużycia. W sprawach drobnych usterek proponuję, bezpośredni kontakt z kierownikiem hali lodowej bądź Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. Działanie takie będzie bardzo pomocne dla zarządcy obiektu i znacznie przyspieszy reakcję naprawy.

[ 179 ]