Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zakupu elektronicznego systemu do głosowania
(znak OR.b.0003.73.2016 zgłoszony dnia 2016-12-08, w okresie międzysesyjnym przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek.

W odpowiedzi na wnioski składane ustnie na Sesji Rady Miasta Oświęcim w/s zakupu elektronicznego systemu do głosowania informowano mnie, że w budżecie Miasta Oświęcim na rok 2016 brak jest środków finansowych na ten cel i ewentualny zakup systemu będzie można rozważyć w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych. Na zakup w/w systemu do głosowania, który bardzo by pomógł przy liczeniu głosów podczas sesji, wolnych środków finansowych nie ma, ale na filmik (zwany promocyjnym) który trwa 2,23 minuty można było lekką ręką wydać 61 tysięcy złotych. W związku z tym, powyższa argumentacja co do zakupu systemu jest dla mnie nie do przyjęcia i dlatego ponawiam wniosek o zakup elektronicznego systemu do głosowania.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-12-22)


W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 8.12.2016 r. w/s zakupu elektronicznego systemu do głosowania informuję, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja - Miasto Oświęcim złożyło wniosek dot. realizacji projektu pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim". W przypadku uzyskania dofinansowania zakupiony i wdrożony zostanie system „Portal radnego", dzięki któremu będzie możliwe wprowadzenie systemu elektronicznych głosowań.

[ 171 ]