Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Kamieniec
(znak OR.b.0003.66.2016 zgłoszony dnia 2016-10-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa Piotr Kućka )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 oraz §40 zgłaszamy wniosek:
Prosimy o ustawienie na przystanku przy ulicy Kamieniec wiaty przystankowej z miejscami do siedzenia.
Z przystanku tego korzystają dzieci jadące porannym autobusem do szkoły i osoby starsze wracające z ROD „Kamieniec" i przy niesprzyjającej pogodzie nie mają się gdzie schronić.
Liczymy na zrozumienie potrzeb mieszkańców


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-11-03)


Odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 26 października 2016r. w sprawie ustawienia na przystanku przy ul. Kamieniec wiaty przystankowej z miejscami do siedzenia - uprzejmie informuję:
Budowa wiaty przystankowej wymaga zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej uzgodnionej z właścicielami sieci podziemnej, a następnie na realizacje zadania.
Z uwagi na wyczerpanie środków finansowych na realizowanym w roku bieżącym zadaniu pn. "Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim" - zawnioskowana wiata zostanie ujęta w projekcie budowlanym przebudowy ulicy Kamieniec, wpisanym do projektu budżetu miasta na2017r.

[ 160 ]