Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
naprawy oświetlenia parkowego wzdłuż ogrodzenia Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
(znak OR.b.0003.64.2016 zgłoszony dnia 2016-10-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek.
Na Sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 28 września 2016 r. została przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa w naszym mieście. Z analiz stanu bezpieczeństwa w mieście przedstawionych przez Komendantów Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej wygląda na to, że nie jest tak źle. Dlatego aby ten stan rzeczy nie uległ zmianie a jeszcze bardziej się poprawił składam wniosek o naprawienie oświetlenia parkowego zlokalizowanego wzdłuż ogrodzenia Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Przecież wszystkim nam zależy na tym aby to miejsce nie znalazło się na mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Bezpieczne miasto nade wszystko.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-11-04)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 26 października 2016r. w sprawie naprawienia oświetlenia parkowego zlokalizowanego wzdłuż ogrodzenia Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - uprzejmie informuję, iż uruchomienie oświetlenia w tym miejscu wiąże się z koniecznością zdemontowania nieaktywnych słupów oświetleniowych i wybudowania nowych, wraz z okablowaniem. Jest to zadanie inwestycyjne, wymagające zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na sporządzenie dokumentacji projektowej uzgodnionej z właścicielami sieci podziemnej oraz na jego realizację. Przebudowa oświetlenia w parku została przewidziana w projekcie zadania „Budowa parku miejskiego".

[ 139 ]