Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
aplikacji mobilnej obsługującej strefę płatnego parkowania
(znak OR.b.0003.61.2016 zgłoszony dnia 2016-10-19, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek dotyczący zakupu i wdrożenia aplikacji mobilnej obsługującej strefę płatnego parkowania oraz komunikację miejską w Oświęcimiu.
W związku ze stale rosnącą liczbą użytkowników smartfonów i tabletów zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem rozważenia wprowadzenia aplikacji mobilnej {np. moBilet) obsługującej strefę płatnego parkowania oraz elektroniczny bilet w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji. Tego typu aplikacja pozwala w prosty i szybki sposób dokonywać opłat za parkowanie przy użyciu telefonu komórkowego, a także eliminuje konieczność kupowania tradycyjnych, papierowych biletów.
Aplikacje takie działają w pobliskich miastach takich jak np. Żywiec, Czechowice-Dziedzice, Kraków, Tychy, Chrzanów, czy Mysłowice. Może także mieszkańcy Oświęcimia zasługują na odrobinę nowoczesności?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-11-03)


Odpowiadając na wniosek międzysesyjny z dnia 18 października 2016r. w sprawie zakupu i wdrożenia aplikacji mobilnej obsługującej strefę płatnego parkowania oraz komunikację miejską - uprzejmie informuję:
1. We wrześniu bieżącego roku zostały podjęte działania mające na celu wdrożenie od 2017r. systemu płatności mobilnej w strefie płatnego parkowania.
W związku z powyższym, na sesję Rady Miasta Oświęcim w listopadzie bieżącego roku zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu zapisu umożliwiającego pobieranie opłat w strefie płatnego parkowania za pomocą systemu płatności mobilnej.
2. Z informacji pozyskanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu Sp. z o.o., a dotyczących systemu płatności mobilnej w zakresie zakupu biletów wynika, że kosztem wdrożenia tego typu rozwiązania jest prowizja naliczana od wielkości sprzedaży na poziomie 2-5% wartości zakupionych biletów oraz zakup urządzeń do kontroli tychże biletów. Naliczona od sprzedaży biletów prowizja będzie pomniejszała odpowiednio przychody Spółki. Zakładając wartość szacunkową ok. 30% udziału sprzedaży biłetów poprzez aplikację mobilną, będą to koszty dla Spółki w wysokości ok. 55 tys. zł rocznie. Dodatkowo wprowadzenie tego typu rozwiązania wymaga uzgodnień międzygminnych.
Zawnioskowane rozwiązanie niewątpliwie zastanie wdrożone, z uwagi jednak na powyższe nastąpi to nie wcześniej niż w styczniu 2018r.

[ 156 ]