Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
przeniesienia tablicy upamiętniającej rtm. Pileckiego
(znak OR.b.0003.12.2015 zgłoszony dnia 2015-02-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszamy następujący wniosek.
1 marca będziemy czcili pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Podczas ubiegłorocznych obchodów tego święta Pan Prezydent deklarował, że tablica upamiętniająca rotmistrza Witolda Pileckiego zostanie przeniesiona w godniejsze miejsce, Minął rok i nic z tym nie zrobiono, dlatego składamy wniosek aby Pan Prezydent swoje deklaracje wypełniał i doprowadził do tego, aby ta tablica została wreszcie przeniesiona w takie miejsce Osiedla Zasolę, które nie będzie uwłaczało pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-03-09)


Szanowni Panowie Radni,
w odpowiedzi na wniosek zgłoszony na Sesji Rady Miasta w dniu 25.02.2015 r. informuję, że przychylam się do wniosku dotyczącego przeniesienia tablicy upamiętniającej Rotmistrza Witolda Pileckiego.
W chwili obecnej rozważane są różne możliwości umiejscowienia tablicy. O ostatecznej decyzji poinformuję Państwa oddzielnym pismem.

[ 186 ]