Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
remontu ul. Gajowej, ul. Różanej oraz ul. Krasickiego
(znak OR.b.0003.42.2016 zgłoszony dnia 2016-06-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek:
W odpowiedzi na wniosek zgłoszony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 30 marca 2016r. w sprawie naprawy ulicy Gajowej - Zastępca Prezydenta Miasta Pan Andrzej Bojarski poinformował, że do dnia 18 kwietnia br. na ul. Gajowej zostaną wykonane remonty cząstkowe.
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI
Określenie podstawowe;
Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni" mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni", a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg".
W oparciu o powyższą definicję na czym polega remont cząstkowy zachodzi pytanie czy aby na pewno na w/w ulicy taki remont został przeprowadzony.
W związku z tym ponawiam wniosek o remont ul. Gajowej. oraz zgłaszam wniosek o remont ul. Różanej i Krasickiego wzdłuż nasypu kolejowego.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-07-08)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 czerwca 2016r. w sprawie remontu ulic: Gajowej, Różanej, Krasickiego wzdłuż nasypu kolejowego - uprzejmie informuję:
Zgodnie z informacją przekazaną pismem z dnia 4.04.2016r. na ulicy Gajowej zostały przeprowadzone remonty cząstkowe polegające na wypełnieniu wybojów w jezdni destruktem i jego zawalcowaniem.. Przeprowadzona w dniu 7.07.br. wizja w terenie potwierdziła, że wykonanana naprawa nawierzchni jest skuteczna, a w przypadku pojawiania się nowych ubytków w jezdni, będą one na bieżąco usuwane.
Nawierzchnia drogi wewnętrznej wzdłuż nasypu kolejowego od ul. Krasickiego do ul. Wysokie Brzegi została wyremontowana w czerwcu br. i jej stan techniczny jest zadawalający.
Natomiast ulica Różana jest drogą wewnętrzną położoną na gruntach stanowiących własność osób fizycznych. Zgodnie z art.8 ust.2 i 3 ustawy o drogach publicznych - budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym zlokalizowana jest droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Finansowanie zadań, o których mowa w ust.2, należy do zarządcy terenu, na którym zlokalizowana jest droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.

[ 167 ]