Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
możliwości skrócenia wydzielonego miejsca postojowego dla Taxi na ul. Tysiąclecia
(znak OR.b.0003.40.2016 zgłoszony dnia 2016-06-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie !
Zgodnie z zapisami § 39 oraz §40 Statutu Miasta Oświęcim zgłaszam wniosek o zwrócenie się do władz Powiatu o rozpatrzenie możliwości skrócenia wydzielonego miejsca postojowego dla samochodów Taxi na ul. Tysiąclecia. Obecnie wyznaczone miejsce postojowe zajmuje całą zachodnią długość parkingu wzdłuż Placu Pokoju a na co dzień widzimy tam 2, 3 maksymalnie 5 samochodów Taxi. Reszta miejsc jest pusta łub zajmują ją inne, nieuprawnione samochody narażając się na mandat za parkowanie w miejscu niedozwolonym. W opinii mieszkańców jest to marnowanie cennych miejsc parkingowych.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-07-11)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia możliwości skrócenia wydzielonej zatoki postojowej dla samochodów TAXI przy Al. Tysiąclecia - uprzejmie informuję, że wniosek został przekazany do rozpatrzenia Staroście Oświęcimskiemu.
O treści udzielonej odpowiedzi zostanie Pan poinformowany odrębną korespondencją.

Odpowiedź z dnia 28.07.2016 r.:
Szanowny Panie Radny,
Nawiązując do prowadzonej korespondencji w sprawie skrócenia wydzielonej zatoki postojowej dla samochodów TAXI przy al. Tysiąclecia - uprzejmie informuję:
pismem z dnia 21 lipca br. Starostwo Powiatowe poinformowało, że opracowało projekt zmiany organizacji ruchu w zakresie zmniejszenia ilości miejsc postojowych przeznaczonych jedynie dla pojazdów wykonujących płatny przewóz osób oraz wyznaczenia w zamian miejsc parkingowych ogólnodostępnych. Zmiana oznakowania przedmiotowej zatoki parkingowej będzie mogła zostać wykonana po uzyskaniu wymaganych opinii oraz zatwierdzeniu zmiany organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.
O terminie wprowadzenia zmiany, poinformuje Pana Radnego odrębnym pismem.

Odpowiedź z dnia 29.09.2016 r.:
Szanowny Panie Radny,
w ślad za pismem z dnia 28 lipca 2016r. znak: GM-I.0003.12.2016 dotyczącym wniosku o skrócenie wydzielonej zatoki postojowej dla samochodów TAXI przy Al. Tysiąclecia - uprzejmie informuję, że Starosta Oświęcimski rozpatrzył sprawę pozytywnie, przesyłając do realizacji zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Oznakowanie zostało zmienione w dniu 22 września 2016r.

[ 161 ]