Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zamontowania lustra na zakręcie ul. Zygmunta Krasińskiego
(znak OR.b.0003.39.2016 zgłoszony dnia 2016-06-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie !
Zgodnie z zapisami §39 oraz §40 Statutu Miasta Oświęcim zgłaszam wniosek o zamontowanie lustra na zakręcie ul. Zygmunta Krasińskiego (wysokość budynku Hotelu Galicja) , w taki sposób, by zjeżdżając z górki od ul. Szpitalnej kierowcy widzieli ewentualne nadjeżdżające pojazdy od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego. Zakręt pod kątem 90° , dodatkowo zasłonięty wzniesieniem terenu z budynkami garażowymi stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie w okresie zimowym, kiedy ulica w tym miejscu jest śliska z powodu przepływającego w sąsiedztwie Potoku Klucznikowskiego. Zamontowanie lustra drogowego znacząco ułatwiłoby poruszanie się pojazdów.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-07-27)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 czerwca 2016r. w sprawie zamontowania lustra drogowego na połączeniu ul. Krasińskiego z wjazdem w ul. Szpitalną - wewnętrzną (na wysokości Hotelu Galicja) oraz w ślad za wizją w terenie, która odbyła się w dniu 19 lipca 2016r. - przesyłam w załączeniu kserokopię protokołu z wizji. Widoczność na połączeniu ww. ulic, stwierdzona przez przedstawiciela organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych tj. Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz przez przedstawiciela Urzędu Miasta wykazała brak potrzeby lustra drogowego w zaproponowanej lokalizacji, gdyż nadjeżdżający z prawej strony pojazd nie byłby lepiej widoczny w lustrze niż w rzeczywistości, przez co montaż lustra jest nieuzasadniony.

[ 139 ]