Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
liczby mieszkańców nieuiszczających opłat za odbiór śmieci
(znak OR.b.0003.36.2016 zgłoszony dnia 2016-06-22, w okresie międzysesyjnym przez: Sylwia Żak-Biesik )


Stosowanie do zapisu Statutu Miasta Oświęcim §39 oraz §40, proszę o udzielenie informacji nt. tego ilu mieszkańców nie uiszcza opłat za odbiór śmieci.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-06-30)


Odpowiadając na zapytanie złożone w okresie międzysesyjnym w dniu 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia informacji nt. tego ilu mieszkańców nie uiszcza opłat za odbiór śmieci - uprzejmie informuje, że na dzień 27 czerwca 2016 r. liczba właścicieli nieruchomości - podatników z zaległościami wynosi:
- 174 z domów jednorodzinnych,
- 43 wspólnot mieszkaniowych (domy wielorodzinne),
- 3 z nieruchomości mieszanych.

[ 205 ]