Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
w sprawie zakupu pojemników na wodę (wiader lub konewek) do dyspozycji mieszkańców na terenie cmentarza komunalnego
(znak OR.b.0003.33.2016 zgłoszony dnia 2016-05-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie,
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 oraz §40 zgłaszam wniosek o zakup kilkunastu pojemników na wodę (np. wiader lub konewek) i pozostawienie ich na terenie cmentarza komunalnego do dyspozycji mieszkańców, którzy szczególnie w lecie bardzo często podlewają kwiatki na grobach swoich bliskich. Rozwiązanie takie działa na cmentarzach w innych miejscowościach. Konewki w sposób trwały i widoczny opisane są jako własność cmentarza i pozostawione obok miejsc do czerpania wody. Zważając na stosunkowo niewielki koszt zakupu takich pojemników może w naszym mieście warto by spróbować wprowadzić udogodnienie dla wielu osób, które do tej pory dźwigały ze sobą przez całe miasto wiaderka lub puste butelki po wodzie, chcąc na cmentarzu podlać kwiatki.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-06-06)


W odpowiedzi na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25.05.2016r., znak: OR.b.0003.33.2016, w sprawie zakupu pojemników na wodę dla potrzeb osób odwiedzających groby swych bliskich na Cmentarzu Komunalnym, uprzejmie informuję, iż wprowadzenie udogodnienia, jakie zostało przez Pana zaproponowane, niesie za sobą bardzo duże koszty dla ZUK Sp. z o.o. Od chwili przejęcia Cmentarza Komunalnego Spółka dokonuje wielu innowacji z myślą o potrzebach osób odwiedzających groby bliskich, m.in. na terenie cmentarza zostały umieszczone stojaki na plastikowe pojemniki umożliwiające odwiedzającym czerpanie wody ze zdrojów. Z pojemników tych mogli korzystać wszyscy odwiedzający, gdyż były one ogólnodostępne i lokowane w miejscach widocznych przy tzw. studniach. Początkowo stosowano specjalne czerpaki oraz konewki, niestety wymiernym rezultatem takiego rozwiązania było sukcesywne znikanie wszystkich takich czerpaków, a że cieszyły się one dość dużym wzięciem, była to zazwyczaj kwestia paru dni. Niemniej jednak po Pana wniosku podjęto jeszcze jedną próbę, dokonując w dniu 03.06.2016r. zakupu 12 sztuk konewek na wodę (faktura w załączeniu). W sposób widoczny i trwały je opisano oraz zawieszono na stojakach (w załączeniu zdjęcie). Podobnie jednak jak poprzednio odwiedzający odczytali inicjatywę Spółki jako dystrybucję darmowych rekwizytów ogrodniczych, gdyż w poniedziałek rano zostały już tylko 3 sztuki. Skutek finansowy oczywiście nie jest zadowalający, ponieważ w ciągu 3-ech dni Spółka poniosła straty na kwotę ok. 90,00 zł brutto. Jest wielce prawdopodobne, że mimo uzupełnienia zasobów konewek popyt na nie byłby równie duży również w kolejnych dniach. W zaistniałych okolicznościach najlepszym rozwiązaniem jest zaadoptowanie na potrzeby czerpaków opakowań plastikowych po wodzie mineralnej, które z różnych źródeł Spółka stara się pozyskiwać i na bieżąco udostępniać przy zdrojach wodnych do użytku osób odwiedzających groby na cmentarzu komunalnym. Efekt bywa oczywiście podobny, gdyż wiele z tych opakowań bezpowrotnie znika, część obsługa cmentarza zbiera z terenu cmentarza i umieszcza z powrotem na stojaku, gdyż niewielu ludzi je odnosi. Z pewnością jednak uzupełnienie takich zasobów jest zdecydowanie mniej kosztowne. Ze swojej strony Spółka dołoży wszelkich starań, aby zapewnić mieszkańcom wystarczającą liczbę butelek plastikowych po wodach tak, aby były w każdej chwili dostępne, niemniej jednak udostępnianie czerpaków ogrodniczych, konewek lub innych specjalistycznych pojemników na wodę wydaje się z punktu widzenia ekonomicznego nieuzasadnione.
Załączniki dostępne do wglądu w Biurze Rady Miasta.

[ 215 ]