Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
rozważenie możliwości zwrócenia się do właściciela budynku przy ul. Dąbrowskiego o poprawienie estetyki elewacji obiektu
(znak OR.b.0003.28.2016 zgłoszony dnia 2016-05-10, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek o rozważenie możliwości zwrócenia się do właściciela budynku przy ul. Dąbrowskiego (okolice przystanku autobusowego) o poprawienie estetyki elewacji wyżej wymienionego obiektu.
Plac Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu to jedno z najważniejszych miejsc na którym odbywa się większość uroczystości państwowych. To w tym miejscu m.in. mieszkańcy i przedstawiciele Miasta Oświęcim, Gminy Oświęcim oraz Powiatu Oświęcimskiego bardzo często oddają hołd bohaterom narodowym i składają kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Plac Kościuszki jest zawsze zadbany, posprzątany i należycie przygotowany do uroczystości.
Od wielu lat przy ul. Dąbrowskiego (obok przystanku autobusowego), na wprost Grobu Nieznanego Żołnierza widać bardzo nieestetyczną elewację budynku z napisem „Delikatesy".
W związku z powyższym proszę o wyrażenie Pana opinii na ten temat oraz o ewentualną interwencję u właściciela obiektu o uporządkowanie miejsca zastawionego płytami wiórowymi i likwidację napisu „Delikatesy".


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-05-19)


W odpowiedzi na wniosek złożony w okresie międzysesyjnym w dniu 10.05.2016r. w sprawie poprawienia estetyki elewacji budynku przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu informuję, że dzielnicowy rejonu dokonał kontroli w/w kamienicy oraz przeprowadził rozmowę z właścicielem. Kamienica ta nie stwarza żadnego zagrożenia dla mieszkańców miasta, a co za tym idzie brak jest podstaw do nakazania właścicielowi jakichkolwiek działań względem budynku. W trakcie rozmowy z właścicielem ustalono, że nie planuje on w najbliższym czasie żadnego remontu budynku.

[ 153 ]