Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
O zajęcie się i pozytywne rozwiązanie problemów z jakimi zwraca się do Rady Osiedla „Wschód" Pani Maria M.
(znak OR.b.0003.23.2016 zgłoszony dnia 2016-04-19, w okresie międzysesyjnym przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek. O zajęcie się i pozytywne rozwiązanie problemów z jakimi zwraca się do Rady Osiedla „Wschód" Pani Maria M. tj.
1. Zwracam się z prośbą o pomoc Rady Osiedla w sprawie przeglądu wejścia do schronu przy ul. Chrobrego 3 od strony zachodniej. Teren gdzie znajduje się schron należy do Urzędu Miasta. Płyta przykrywająca schron jest cala zniszczona i spływająca z niej woda zalewa ścianę budynku powodując grzyb na ścianie.
2. Zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na teren przed klatką bloku ul. Chrobrego 3, ponieważ został zniszczony trawnik przez ciężki pojazd.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-04-27)


W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 kwietnia 2016 r. dotyczący wyjścia zapasowego ze schronu znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Chrobrego 3 oraz zniszczonego trawnika przed wejściem do w/w bloku informuję, że w dniu 26 kwietnia przeprowadzono oględziny terenu przy bloku.
W czasie oględzin ustalono:
1. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców częściowo uszkodzona płyta (popękana) zostanie wymieniona na nową.
2. Usytuowanie wyjścia zapasowego w odległości kilkunastu metrów od bloku nie ma wpływu na zawilgocenie części fundamentów. Biorąc powyższe pod uwagę w/w prace nie gwarantują likwidacji problemu wilgoci występującej na części ścian piwnic budynku.
Jednocześnie informuję, że pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 24 lipca 2009 r. znak: BZ.IV.-0222-1-27/09 Urząd Miasta Oświęcim został poinformowany o wykreśleniu w/w schronu z ewidencji budowli ochronnych. Podstawą wykreślenia była uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie likwidacji schronów i przeznaczenia pomieszczeń schronowych do wspólnego użytkowania przez mieszkańców.
Natomiast zagłębienia w terenie zielonym przed budynkiem nr 3 przy ulicy Chrobrego w Oświęcimiu zostaną wyrównane do dnia 10 maja 2016 r.

[ 205 ]