Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
w/s organizacji strefy kibica na Rynku Głównym podczas ME w piłce nożnej
(znak OR.b.0003.21.2016 zgłoszony dnia 2016-04-06, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek o rozważenie możliwości zorganizowania na płycie Rynku Głównego w Oświęcimiu strefy kibica podczas Mistrzostw Europy 2016 w piłce nożnej.
Od 10 czerwca do 10 lipca 2016 roku 24 najlepsze drużyny Europy będą rywalizować o tytuł mistrza na boiskach we Francji, a wśród nich znalazła sią także reprezentacja Polski. Jak pokazuje historia, na imprezie tej rangi piłkarska gorączka ogarnia dosłownie wszystkich. Może to oznaczać, że w czerwcu i w lipcu na ulice polskich miast wyjdą tłumy. W końcu większość rodaków, również mieszkańców Oświęcimia, będzie chciała stać się częścią tego wydarzenia. Zorganizowanie strefy kibica mogłoby, oprócz emocji sportowych, generować zyski dla lokalnych przedsiębiorców, a także w większym stopniu zaktywizować przestrzeń Starego Miasta i samych mieszkańców.
W związku z powyższym proszę o informację i opinię na temat wyżej proponowanego wydarzenia.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-04-12)


W odpowiedzi na wniosek znak OR.b.0003.21.2016, złożony w okresie międzysesyjnym w dniu 05.04.2016 r. w sprawie organizacji na płycie Rynku Głównego w Oświęcimiu strefy kibica podczas Mistrzostw Europy 2016 w piłce nożnej informuję, że inicjatywa taka została już podjęta, o czym poinformowałem podczas lutowej sesji Rady Miasta, co dowodzi protokół nr XIX /16 z Sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 24 luty 2016 r., strona 4/64.
Dla przypomnienia informuję, iż w terminie 1-10 lipca 2016 r. będzie zorganizowane na Rynku Kino Letnie, gdzie oprócz seansów filmowych będą realizowane transmisje z odbywających się w tym czasie meczy ćwierćfinałowych, półfinałowych oraz meczu finałowego Euro 2016 we Francji.
Ponadto czynimy starania, aby w ramach tegorocznej edycji Life Festival Oświęcim w dniach 16-19.06.2016 na Rynku była zorganizowana Miejska Strefa Kibica na LFO, w ramach której będzie możliwość obejrzenia transmisji meczy w ramach Euro20l6, w tym meczu Polska - Niemcy.

[ 183 ]