Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
remontu ul. Pod Olszyną
(znak OR.b.0003.11.2015 zgłoszony dnia 2015-02-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Piotr Kućka Bożena Godawa )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 oraz §40 zgłaszamy wniosek:
W związku z interwencjami mieszkańców ul. Pod Olszyną wnosimy o uwzględnienie w planach remontowych tej ulicy.
Prosimy także o podjęcie starań o udostępnienie przejścia do ulicy Tatarska Grobel, stanowiącej połączenie Starych Stawów z Zaborzem.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-03-09)


Szanowni Państwo Radni,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25 lutego 2015r, w sprawach uwzględnienia ulicy Pod Olszyną w planach remontowych oraz udostępnienia przejścia z ul. Pod Olszyną do ulicy Tatarska Grobel, stanowiącej połączenie os. Stare Stawy z Zaborzem - uprzejmie informuję:
Na przełomie marca i kwietnia 2015r. przeprowadzony zostanie pozimowy przegląd dróg i chodników miejskich, a następnie na jego podstawie niezwłocznie zostaną wykonane remonty cząstkowe ujawnionych uszkodzeń. Przewiduje się, że prace naprawcze potrwają do końca maja br.
W sprawie udostępnienia przejścia do ul. Tatarska Grobel, w dniu 26 lutego 2015r. zostało wystosowane pismo do właściciela gruntu Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie z zapytaniem, czy istnieje możliwość przywrócenia ciągu komunikacyjnego i zachowania go w przyszłości. Uzyskaną odpowiedź przekażę odrębnym pismem.

[ 199 ]