Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
naprawy nawierzchni ul. Spokojnej w ciągu ulic: Krasickiego i Szpitalnej.
(znak OR.b.0003.13.2016 r. zgłoszony dnia 2016-02-24, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek o interwencję u Wójta Gminy Oświęcim w sprawie naprawy nawierzchni ul. Spokojnej w ciągu ulic: Krasickiego i Szpitalnej.
W związku z powtarzającymi się prośbami mieszkańców Miasta zwracam się z uprzejmą prośbą o wystosowanie wniosku do Wójta Gminy Oświęcim o pilną naprawę nawierzchni odcinka ul. Spokojnej określonej poniższymi znakami:
Jednocześnie warto podkreślić, że w godzinach szczytów komunikacyjnych (gdy Oświęcim jest zakorkowany) droga ta staje się swego rodzaju obwodnicą Miasta.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-03-02)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek zgłoszony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 24 lutego 2016r. w sprawie pilnej naprawy nawierzchni odcinka ulicy Spokojnej w Sołectwie Broszkowice -informuję, że pismem z dnia 2 marca 2015r, znak jw. przekazałem wniosek do Wójta Gminy Oświęcim z prośbą o jego pozytywne rozpatrzenie.
Udzieloną odpowiedź przekażę odrębnym pismem.

[ 167 ]