Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
przeniesienia znaków drogowych ze ścieżki rowerowej przy ul. Dąbrowskiego
(znak OR.b.0003.14.2016 zgłoszony dnia 2016-02-24, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk )


Stosownie do zapisów statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam wniosek, aby usunąć, lub przenieść na pobocze znaki drogowe, które znajdują się na ścieżce rowerowej przy ul. Dąbrowskiego na wysokości noclegowni. Dziś znaki te znajdują się na pasie ścieżki rowerowej i stanowią zagrożenie dla poruszających się tamtędy rowerzystów.
Mając na uwadze zarząd nad tą drogą, proszę o przekazanie mojego wniosku odpowiednim służbą powiatowym.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-03-01)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek znak: OR.b.0003.14.2016 złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 24 lutego 2016r. w sprawie usunięcia lub przeniesienia znaków drogowych, które znajdują się na zdefiniowanej przez Pana ścieżce rowerowej przy ul. Dąbrowskiego na wysokości noclegowni - uprzejmie informuję, że wniosek został przekazany do rozpatrzenia Staroście Oświęcimskiemu.
O treści udzielonej odpowiedzi zostanie Pan poinformowany odrębną korespondencją.

[ 173 ]