Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zaplanowania środków finansowych na utworzenie bezpłatnych punktów dostępu do szybkiego internetu
(znak OR.b.0003.79.2015 zgłoszony dnia 2015-11-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek dotyczący rozważenia i ewentualnego zaplanowania środków finansowych na utworzenie bezpłatnych punktów dostępu do szybkiego Internetu.
W dobie ciągle rozwijającego się postępu technologicznego również nowoczesne miasto powinno ułatwić swoim mieszkańcom dostęp do sieci Internet. W związku z tym zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości utworzenia punktów szybkiego dostępu do internetu (np, na Rynku Głównym, Bulwarach, pod OCK itd.). Realizacja takiego przedsięwzięcia mogłaby przyczynić się do:
-skutecznego odwrócenia procesu wykluczenia cyfrowego,
-wzrostu wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych przez mieszkańców Oświęcimia,
-konsekwentnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego naszego miasta,
-polepszenia konkurencyjności Oświęcimia w skali regionu,
-budowy nowoczesnego wizerunku Oświęcimia,
-wzrostu atrakcyjności miasta, jako miejsca przyjaznego mieszkańcom.
Czy można zaplanować finansowanie takiej inwestycji ze środków nowej perspektywy finansowej UE? Na przykład z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Podobny projekt realizowany był przez Tychy od marca 2013 roku do sierpnia 2014 roku - 15 punktów dostępu wraz z całą infrastrukturą (całkowity koszt: 558.100 zł, wkład własny: 83.802,55 zł).


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-12-07)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na Pana wniosek znak: OR.b.0003.79.2015 złożony na sesji Rady Miasta w dniu 25.11.2015 r. w/s rozważenia i ewentualnego zaplanowania środków finansowych na utworzenie bezpłatnych punktów dostępu do szybkiego internetu uprzejmie informuję, że w Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 ujęte jest zadanie nr 12.2.1 pt. „Rozbudowa miejskiej sieci hotspotów". Z uwagi na brak środków finansowych, w chwili obecnej, powyższe zadanie nie jest realizowane. Natomiast w przypadku pojawienia się możliwości aplikowania o zewnętrzne środki finansowe można będzie rozważyć realizację tego przedsięwzięcia.
Jednocześnie informuję, że na terenie Miasta Oświęcim od kilku lat istnieją już punkty dostępowe do internetu. Nadajniki zamontowane są na budynkach w następujących miejscach: Zespól Szkól Towarzystwa Salezjańskiego, Rynek Główny, Oświęcimskie Centrum Kultury, budynek przy ul. Nojego oraz budynek ZLA przy ul. Garbarskiej. Wybór tych lokalizacji spowodowany był umożliwieniem dostępu do internetu w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów i dużą ilością mieszkańców. Hotspoty mają na celu umożliwienie posiadaczom komputerów przenośnych, smartfonów, tabletów i innych urządzeń wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową bezpłatny dostęp do internetu. Na terenie miasta Oświęcim działają firmy, które świadczą usługi bezprzewodowego dostępu do internetu oraz operatorzy komórkowi, którzy sprzedają radiowy dostęp do internetu. Zadaniem miasta nie może być tworzenie konkurencji dla firm prywatnych świadczących usługi bezprzewodowego dostępu do internetu, a jedynie umożliwienie turystom i innym osobom ograniczony czasowo, wolny dostęp do niego w najczęściej odwiedzanych miejscach publicznych. Za powyższym przemawia fakt, że hotspoty nie mogą służyć jako urządzenia do odbioru internetu w miejscach standardowych łączy kablowych czy też komercyjnych łączy radiowych używanych w domach przez mieszkańców osiedla.

[ 196 ]