Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
wyremontowania dojścia do przejścia dla pieszych na ul. Śniadeckiego
(znak OR.b.0003.73.2015 zgłoszony dnia 2015-09-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 oraz §40 zgłaszamy wniosek o wyremontowanie dojścia do przejścia dla pieszych na ul. Śniadeckiego , na wysokości furtki wyjściowej ze Szkoły Podstawowej nr 4.
Dojście do przejścia dla pieszych z ciągów chodnikowych wzdłuż ul. Śniadeckiego jest w fatalnym stanie. Płyty chodnikowe tam zastosowane są zapadnięte i przy najmniejszych opadach deszczu tworzą się tam ogromne kałuże. Uniemożliwia to normalne przejście przez jezdnię w miejscu do tego wyznaczonym i dlatego mieszkańcy oraz młodzież szkolna przechodzi obok rozdeptując trawniki i narażając się na przechodzenie w miejscu niedozwolonym.
Wykonanie takiego remontu w naszej ocenie nie pociąga wielkich kosztów a było by działaniem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście. Nadmieniamy, iż w tej sprawie były też zgłaszane wnioski przez mieszkańców do Rady Osiedla „Północ"


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-10-09)


Szanowni Panowie Radni,
odpowiadając na wniosek złożony w dniu 30 września 2015r. w sprawie wyremontowania dojścia do przejścia dla pieszych na ul. Śniadeckiego, na wysokości furtki wyjściowej ze Szkoły Podstawowej nr 4 - uprzejmie informuję, że nawierzchnie wyjścia z terenu szkoły oraz dojść do przejścia dla pieszych po obu stronach ulicy zostaną wybrukowane kostką betonową do dnia 14 listopada 2015r. Ewentualny montaż dodatkowych barierek oddzielających chodnik od pasa zieleni po stronie szkoły, które uniemożliwią omijanie istniejących zabezpieczeń przed wtargnięciem na jezdnię, nastąpi po uzyskaniu akceptacji ze strony Starostwa Oświęcimskiego.

Odpowiedź uzupełniająca z dnia 24.11.2015

Szanowni Panowie Radni,
uzupełniając odpowiedź udzieloną pismem z dnia 9 października 2015r. - uprzejmie informuję, że brukowanie kostką betonową nawierzchni wyjścia z terenu Szkoły Podstawowej nr 4 oraz dojścia do przejścia dla pieszych po obu stronach ulicy Śniadeckiego zakończono w dniu 3 listopada 2015r., natomiast dodatkowe barierki oddzielające chodnik od pasa zieleni po stronie szkoły zostaną zamontowane do dnia 10 grudnia 2015r.

[ 211 ]