Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
podjęcie działań zmierzających do naprawy ścieżki prowadzącej od Zasola w kierunku Starego Miasta po zakończonej inwestycji przebudowy kładki
(znak OR.b.0003.62.2015 zgłoszony dnia 2015-08-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 i 40 zgłaszam następujący wniosek:
W związku z zakończeniem inwestycji przebudowa kładki na rzece Sole zwracam się o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do naprawy ścieżki prowadzącej od strony Zasola w kierunku Starego Miasta. W trakcie remontu ze ścieżki tej korzystał dźwig o masie przekraczającej nośność ścieżki, co można zauważyć po tym, że prawie na całej jej długości asfalt jest popękany i zapadnięty. Także pozostała część ścieżki została tylko lekko przysypana gryzem. Obecny stan ścieżki na pewno nie zapewnia bezpiecznego przejście mieszkańców. Z informacji jakie posiadam mieszkańcy informowali Urząd o stanie ścieżki i obiecano im, iż wraz z końcem remontu ścieżka zostanie przywrócona do stanu przed remontem. Jak można dostrzec ani Urząd Miasta, ani Wykonawca nie zrobili nic, aby ten stan poprawić.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-09-07)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na wniosek złożony na sesji Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2015r. znak pisma: OR.b.0003.62.2015 w sprawie naprawy ścieżki prowadzącej z Zasola do kładki przez rzekę Sołę w stronę Starego Miasta uprzejmie informuję, że istniejące obecnie dojście do kładki zostało wykonane z żelbetowych płyt drogowych i stanowiło pierwotnie drogę technologiczną wykorzystywaną dla potrzeb ciężkiego sprzętu podczas jej budowy, a także budowy rurociągów ciepłowniczych w tamtym czasie. Płyty te po zakończeniu budowy pozostawiono i pokryto cienką warstwą asfaltu. Po latach asfalt na łączeniach płyt popękał, a ścieżka w sposób naturalny została częściowo przysypana ziemią i pokryta osadami podczas licznych powodzi w ostatnich latach.
Podczas prowadzonej przebudowy kładki uznano, aby w miarę możliwości finansowych, wyremontować dojście do kładki na lewym brzegu Soły. Niestety środki budżetowe, które pozostały jako niewykorzystane na zasadniczą część zadania, pozwoliły jedynie na wykonanie z kostki brukowej przedłużenia ścieżki przy bezpośrednim dojściu do kładki (ok. 40 mb).
Podczas przebudowy kładki Wykonawca korzystał ze sprzętu ciężkiego, który poruszał się po istniejącym z płyt dojściu do kładki, ale należy mieć na uwadze, że droga ta była eksploatowana podczas budowy, a także obecnie podczas przebudowy kładki w tych samych warunkach i dla tych samych celów dla jakich powstała. Stan płyt przeznaczonych dla bezpośredniego ruchu ciężkich dźwigów budowlanych nie uległ pogorszeniu, a rozjeżdżone pobocza Wykonawca naprawił.
Po przebudowie i zmodernizowaniu kładki w miarę możliwości budżetowych podejmiemy działania zmierzające do wykonania nowej nawierzchni na dojściu do kładki od strony Zasola.

[ 176 ]