Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
wystąpienia do zarządcy terenu przy rondzie "Niwa" o podjęcie działań zmierzających do likwidacji śmietniska znajdującego się na parkingu i przyległym terenie zielonym
(znak OR.b.0003.61.2015 zgłoszony dnia 2015-08-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 i 40 zwracam się z wnioskiem o wystąpienie do zarządcy terenu przy rondzie „Niwa" obok sklepu Biedronka i Restauracji McDonaId's o podjęcie działań zmierzających do likwidacji śmietniska znajdującego się na parkingu i przyległym terenie zielonym. Od wielu tygodni walają się tam duże ilości śmieci co na pewno nie wpływa pozytywnie na wizerunek miasta.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-09-07)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 28 sierpnia 2015r. w sprawie wystąpienia do zarządcy terenu przy rondzie „Niwa" uprzejmie informuję, że funkcjonariusz dzielnicowy Straży Miejskiej w Oświęcimiu przeprowadził rozmowę pouczającą z zarządcą przedmiotowego terenu i wyznaczył termin uporządkowania działki do dnia 04.09.2015r, Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie dzielnicowy dokonał rekontroli terenu i nie stwierdził nieprawidłowości.

[ 154 ]