Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zamontowania oświetlenia na ul. Zagrodowej na odcinku od nr 45 do nr 80
(znak OR.b.0003.60.2015 zgłoszony dnia 2015-08-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa Adam Góralczyk )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszamy wniosek o zamontowanie oświetlenia na ul. Zagrodowej na odcinku od nr 45 do nr 80
W tej sprawie głos zabierała już Radna Bożena Godawa na czerwcowej sesji Rady Miasta.
W odpowiedzi udzielonej na tamtą interpelację można przeczytać między innymi, iż planowana jest budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły. Jak wiadomo inwestycja ta nie ma jeszcze wymaganego pozwolenia na budowę.
Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle w najbliższym czasie takie pozwolenie pan starosta wyda. Do tego dochodzą ewentualne skargi, protesty itp. O finansowaniu tego przedsięwzięcia nie wspominamy. Mieszkańcy nie mogą w nieskończoność czekać na rozstrzygnięcia w tej sprawie. Natężenie ruchu na tej ulicy wciąż wzrasta i budzi to obawy mieszkańców o swoje bezpieczeństwo.
Naszym zdaniem możliwe jest zaplanowanie i wykonanie takiego zadania w taki sposób, aby uwzględniał on przyszłe plany budowy łącznika.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o zaplanowanie w budżecie na rok 2016 oraz wykonanie takiego oświetlenia w terminie najkrótszym z możliwych. Wpłynie to pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko tam zamieszkujących, ale wszystkich, którzy tamtędy się poruszają.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-09-03)


Szanowni Państwo Radni,
w odpowiedzi na wniosek znak: OR.b.II.0003.60,2015 złożony w dniu 26 sierpnia br. w sprawie budowy oświetlenia na ulicy Zagrodowej w zakresie odcinka pomiędzy posesjami nr 45-80 uprzejmie informuję, że inwestycja polegająca na budowie przedłużenia ulicy Batorego do ul. Jagiełły uzyskała pozwolenie na budowę (zrid) w dniu 11 sierpnia 2015r., dodatkowo z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, co upoważnia do bezpośredniego rozpoczynania prac w terenie. Należy jednak zwrócić uwagę, że od powyższej decyzji jeden z właścicieli działek wchodzących w zakres opracowania wniósł odwołanie.
Sprawa współfinansowania zadania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 tzw. „schetynówek" będzie przedmiotem wniosku, którego złożenie planowane jest do końca września br. W związku z tym i perspektywą pojawienia się obowiązku zabezpieczenia odpowiedniego wkładu własnego w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku, nie widzę w chwili obecnej możliwości zapewnienia finansowania w przyszłorocznym budżecie zadania wskazanego przez Państwa Radnych, a związanego z rozbudową oświetlenia ulicy Zagrodowej. Przyjmuję przy tym, że przedsięwzięcie to jest ważne i słuszne z punktu widzenia lokalnej społeczności.
Ewentualne dalsze decyzje w powyższej sprawie będą podejmowane na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji oraz pojawiania się możliwości w zakresie planowania zadań inwestycyjnych na 2016r.

[ 226 ]