Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
uwzględnienia w planach Parku budowy ścieżki (pętli około 1,5 do 2 km) dla biegaczy o nawierzchni tartanowej
(znak OR.b.0003.3.2015 zgłoszony dnia 2015-01-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie
Wszyscy obserwujemy ostatnio wzrost zainteresowania mieszkańców miasta bieganiem. Od godzin wczesno-porannych do późno-wieczornych rekreacyjnie biegają zwykli obywatele oraz wypełniają treningi sportowcy. Biegamy po uliczkach i chodnikach w mieście, często narażając się na wiele urazów i mikrourazów spowodowanych twardą i nierówną powierzchnią podłoża.
W związku z planowaną budową Parku Pokoju składam wniosek o uwzględnienie w planach Parku budowy ścieżki (pętli około 1,5 do 2 km) dla biegaczy o nawierzchni tartanowej.
Ścieżkę taką widziałem i osobiście miałem przyjemność biegać po niej, na Wyspie Małgorzaty w Budapeszcie. Jest ona szeroko znana i bardzo pozytywnie komentowana zarówno wśród mieszkańców stolicy Węgier jak i w kręgach biegaczy całej Europy. Bieganie po nawierzchni tartanowej ma niebagatelne znaczenie prozdrowotne dla uprawiających bieganie. Ścieżka budapesztańska o szerokości około 80 cm i długości 5,3 km oznaczona jest znacznikami odległości co 500 m oraz posiada wiele ławeczek ułatwiających rozciąganie. Nawet w środku tygodnia lokalna społeczność biegowa intensywnie korzysta ze ścieżki a ilość biegających jest zdumiewająca. Usytuowanie takiej ścieżki na terenie Parku Pokoju wydaje się optymalne. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się osiedle „Chemików", szkoły z klasami sportowymi i Mistrzostwa Sportowego oraz obiekty MOSiR-u, gdzie trenują m.in. pływacy, hokeiści i zawodnicy łyżwiarstwa figurowego. Posiadanie takiej ścieżki przysporzy Miastu niesamowitą korzyść wizerunkową a biegający oraz ich stawy skokowe i kolanowe będą dozgonnie wdzięczni.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-02-06)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2015r. znak: OR.b.0003.3.2015 w sprawie budowy ścieżki o nawierzchni tartanowej w ramach zagospodarowania terenu pod planowany Park Pokoju pomiędzy al. Słowackiego, ul. Szustera, ul. Dąbrowskiego i ul. Olszewskiego uprzejmie informuję, że po przeprowadzonej analizie pod kątem technicznym i użytkowym, Pański wniosek nie może zostać uwzględniony.
Taran służy do wykładania bieżni oraz rozbiegów przede wszystkim na stadionach lekkoatletycznych, gdzie istnieją odpowiednie warunki dla częstej pielęgnacji oraz czyszczenia i konserwacji nawierzchni. Z doświadczeń i uzyskanych opinii wynika, że tartan nie jest odporny na ruch rowerowy oraz ruch pieszy z użyciem kijków nordic walking, a także nie nadaje się do jazdy na rolkach. Potwierdzają to również projektanci, do których zwrócono się z prośbą o zaopiniowanie wniosku Pana Radnego.
Należy przyjąć, że opisane wyżej sytuacje będą miały miejsce w projektowanym Parku, dlatego nawierzchnie ścieżek powinny być na tyle uniwersalne, aby spełniały oczekiwania wszystkich użytkowników i nie były przy tym narażone na szybko postępującą destrukcję. Czynnikiem przemawiającym na niekorzyść wniosku byłaby także konieczność poszerzenia ścieżki, co spowoduje dodatkową wycinkę drzew.
Z uwagi na powyższe uwarunkowania dla projektowanej ścieżki - „pętli" przyjęto nawierzchnię asfaltową pokrytą żywicą.
W podsumowaniu odpowiedzi pragnę również poinformować, że projektanci zbierając opinie na temat ścieżki w Budapeszcie natknęli się na materiał zdjęciowy, obrazujący postępującą degradację nawierzchni (ubytki tartanu), co może być wywołane nietrwałością samego materiału i brakiem odpowiedniej konserwacji lub wskazywać na używanie niezgodne z przeznaczeniem.

[ 196 ]