Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zakupu sprzętu do komputerowego wystawiania recept w przychodniach ZLA
(znak OR.b.0003.51.2015 zgłoszony dnia 2015-06-30, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek dotyczący zakupu sprzętu do komputerowego wystawiania recept w przychodniach Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.
W związku z licznymi prośbami lokalnych farmaceutów oraz w trosce o zdrowie i dobro mieszkańców Oświęcimia uprzejmie proszę o rozważenie możliwości zakupu odpowiedniego sprzętu służącego do komputerowego wystawiania recept. Zgodnie § 2.1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie wystawiania recept lekarskich „wystawienie recepty polega na czytelnym oraz trwałym naniesieniu na awersie recepty, w tym za pomocą wydruku, treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu
W załączeniu do wniosku przedstawiam tylko kilka przykładów recept wystawianych w przychodniach Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu. Czy są one czytelne?
Załącznik do wglądu w Biurze Rady Miasta.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-07-13)


Szanowny Panie,
w odpowiedzi na wniosek znak: OR.b.0003.51.2015 złożony dnia 29 czerwca 2015 r. dotyczący recept wypisywanych w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, uprzejmie informuję, iż od maja br. we wszystkich przychodniach ZLA wdrażane jest profesjonalne oprogramowanie elektronicznej dokumentacji medycznej, w związku z powyższym w nadchodzącym czasie recepty wystawiane w ZLA będą miały formę wydruku.

[ 172 ]